محورهای همایش

 

پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارمندان تحصیل کرده و یا در حال تحصیل در رشته های ذیل می توانند مقالات خود را جهت داوری به دبیرخانه همایش از طریق همین سایت ارسال نمایند.

 

همچنین به افراد علاقمند گواهینامه افتخاری "عضویت در کمیته علمی" و "عضویت در کمیته داوری" نیز اعطا می شود.

 

 

- علوم مدیریتی (کلیه گرایش ها)

 

- علوم فقه و حقوق (کلیه گرایش ها)

 

- علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) 

 

- علوم روانشناسی (کلیه گرایش ها) 

 

- علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)

 

- علوم آموزشی (کلیه گرایش ها) 

 

- علوم انسانی (کلیه گرایش ها)

 

- علوم دینی و الهی (کلیه گرایش ها) 

 

- علوم فرهنگی (کلیه گرایش ها)

 

- علوم اسلامی (کلیه گرایش ها) 

 

- علوم اخلاقی (کلیه گرایش ها) 

 

- الهیات و معارف اسلامی (کلیه گرایش ها)

 

- مطالعات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی

 

- و کلیه رشته های مرتبط