31 فروردین 1400
1400/01/29

 

 

آخرین مهلت ارسال مقاله، واریز وجه و ثبت نام نهایی

تا ساعت 24 روز سه شنبه 31 فروردین ماه 1400

 

 

برگزاری همایش

سه شنبه 31 فروردین ماه 1400

 

 

مکان و برنامه زمان بندی همایش برای پژوهشگران حضوری از طریق ایمیل یا پیامک ارسال شده است.