تمدید همایش تا 31 فروردین ماه 1400
1400/01/14
تمدید همایش تا 31 فروردین ماه 1400

ژوهشگران، دانشجویان و اساتید گرامی ...

 

ضمن عرض تبریک مجدد به مناسبت نوروز باستانی، احتراما به استحضار میرساند، با توجه تعطیلات اخیر و با درخواست های مکرر شما عزیزان و مصوبه جلسه اخیر شورای سیاستگذاری همایش، تاریخ برگزاری همایش تغییر کرد.

بر همین ا

 

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید گرامی ...

 

 

ضمن عرض تبریک مجدد به مناسبت نوروز باستانی، احتراما به استحضار میرساند، با توجه تعطیلات اخیر و با احترام به درخواست های مکرر شما عزیزان و مصوبه جلسه اخیر شورای سیاستگذاری همایش، تاریخ برگزاری همایش تغییر کرد.

 

بر همین اساس مقرر شد همایش در پایان فروردین ماه 1400 برگزار شود.

 

 

تاریخ برگزاری همایش : سه شنبه - 31 فروردین ماه 1400

 

تاریخ ارسال مقاله و ثبت نام نهایی : 30 فروردین ماه 1400

 

لطفا مقالات خود را تا تاریخ اعلام شده ارسال کنید و نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام اقدام نمایید. لازم به توضیح است تاریخ های فوق تغییر یا تمدید نخواهد شد.

 

 

***********************

 

 

پژوهشگرانی که نیاز به گواهینامه موقت مقالات خود دارند، درخواست خود را از طریق واتساپ و یا پیامک برای شماره  09050244532  ارسال نمایند و تا 24 ساعت بعد گواهینامه موقت مقالات برای ایشان ارسال خواهد شد.

 

 

 دبیرخانه سومین همایش بین المللی تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

ساس مقرر شد همایش در پایان فروردین ماه 1400 برگزار شود.

 

تاریخ برگزاری همایش : سه شنبه - 31 فروردین ماه 1400

 

تاریخ ارسال مقاله و ثبت نام نهایی : 30 فروردین ماه 1400

 

لطفا مقالات خود را تا تاریخ اعلام شده ارسال کنید و نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام اقدام نمایید.

 

 

***********************

 

 

پژوهشگرانی که نیاز به گواهینامه موقت مقالات خود دارند، درخواست خود را از طریق واتساپ و یا پیامک برای شماره  09050244532  ارسال نمایند و تا 24 ساعت بعد گواهینامه موقت مقالات برای ایشان ارسال خواهد شد.

 

 

 دبیرخانه سومین همایش بین المللی تدبیر علوم مدیریتی،تربیتی،اجتماعی و روانشناسی