ارسال بسته های همایش
1399/02/09

 

 

توجه ...............  توجه

 

پژوهشگران محترم؛ ضمن عذرخواهی بابت تاخیر ایجاد شده در ارسال گواهینامه مقالات «دومین همایش علوم مدیریتی تربیتی اجتماعی و روانشناسی» به اطلاع میرساند بسته های همایش بصورت پست پیشتاز توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ارسال گریده است.

 

با توجه به بعد مصافت از مبدا «مشهد مقدس» منتظر بسته های خود تا پایان وقت اداری «ساعت 14» روز شنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه باشید؛ چنانچه تا این تاریخ بسته خود را دریافت نکردید با دبیرخانه ارتباط برقرار کنید.