روز شنبه مورخ 24 اسفندماه، تحویل مدارک به شرکت پست
1398/12/23

 

#کرونا_را_شکست_میدهیم

 

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند، با توجه به مشکلات ایجاد شده پیرامون شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه، تمامی جلسات و برنامه های دبیرخانه همایش به تعویق افتاده و مراکز آموزشی حامی همایش در سرتاسر کشور تعطیل شده است.

 

از این رو با توجه به پیگیری های دبیر محترم اجرایی، بسته های همایش اماده و روز شنبه مورخ 24 اسفندماه تحویل شرکت پست خواهد شد و از طریق پست پیشتاز برای شما ارسال میشود.