دهه فجر گرامی باد
1398/11/13

 

tadbir

در دهه فجر اسلام تولدي دوباره يافت و اين دهه در تاريخ ايران نقطه اي تعيين كننده و بي مانند بشمارميرود.

مقام معظم رهبری