سردار رشید اسلام آسمانی شد ....
1398/10/13

 

mep

 

شورای سیاستگذاری دومین همایش بین المللی علوم مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی

شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی

را تبریک و تسلیت عرض می دارد.

 

بی شک راه آن بزرگوار جهادگر ادامه خواهد داشت.