سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
یکسان بودن گواهی مقالات حضوری و غیر حضوری
1397/11/17

با توجه به محدود بودن ثبت نام حضوری و درخواست شما پژوهشگران عزیز،  برای کلیه مقالات پذیرفته شده توسط دبیرخانه همایش که بصورت حضوری یا غیرحضوری ثبت نام کنند، گواهینامه یکسان صادر خواهد شد و تفاوتی با یکدیگر ندارد.

 

لازم به توضیح است در گواهینامه صادر شده مقالات، حضور یا عدم حضور نویسنده درج نخواهد شد. در صورت نیاز نویسنده، پس از درخواست ایشان گواهی حضور صادر خواهد شد.