سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
پذیرش مقاله
1397/12/06

به اطلاع آن دسته از پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و محققان عزیز که در رشته های ذیل تحصیل می کنند تا در موضوعات و محورهای ذیل دارای مقاله هستند، می توانند مقالات خود را برای دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

 

 1. علوم مدیریتی (کلیه گرایش ها)
 2. علوم فقه و حقوق (کلیه گرایش ها)
 3. علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) 
 4. علوم روانشناسی (کلیه گرایش ها) 
 5. علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
 6. علوم آموزشی (کلیه گرایش ها) 
 7. علوم انسانی (کلیه گرایش ها)
 8. علوم دینی و الهی (کلیه گرایش ها) 
 9. علوم فرهنگی (کلیه گرایش ها)
 10. علوم اسلامی (کلیه گرایش ها) 
 11. علوم اخلاقی(کلیه گرایش ها) 
 12. مطالعات و آسیب های فرهنگی و اجتماعی